Besplatna dostava

za cijelu Hrvatsku

Besplatni testeri

uz svaku narudžbu

20,000 kupaca

kvaliteta, sigurnost, privatnost

Niske cijene

vrijedi za sve proizvode

Nitrofurantoin

    Nitrofurantoin

Primjena Nitrofurantoina u liječenju infekcija mokraćnog sustava

Nitrofurantoin je antibiotik koji se primarno koristi za liječenje i prevenciju infekcija mokraćnog sustava, posebno onih koje su uzrokovane bakterijama osjetljivim na ovaj lijek. Aktivan je protiv širokog spektra bakterija, uključujući E. coli, jednog od najčešćih uzročnika infekcija mokraćnog sustava.

Ovaj lijek djeluje tako da inhibira sintezu bakterijskih proteina i drugih ključnih komponenata koje su potrebne za rast i razmnožavanje bakterija, čime pomaže u smanjenju njihove populacije unutar mokraćnog trakta.

Nitrofurantoin se najčešće propisuje za liječenje akutnih nekompliciranih infekcija mokraćnog sustava, kao što su cistitis i upala mjehura, te se može koristiti i za prevenciju ponovnih infekcija kod pacijenata koji su skloni čestim recidivima. Preporučena doza i trajanje terapije variraju ovisno o težini i vrsti infekcije, starosti pacijenta te funkciji bubrega.

Za razliku od nekih drugih antibiotika koji se koriste u liječenju infekcija mokraćnog sustava, Nitrofurantoin se ne preporučuje za liječenje težih ili kompliciranih infekcija, kao što su pijelonefritis ili urosepsa, jer njegova efikasnost u takvim situacijama nije dovoljno dokazana. Također, ne smije se koristiti u pacijenata s teškim oštećenjem bubrega.

Važno je napomenuti da se pri upotrebi ovog lijeka treba pridržavati uputa liječnika, uzimati ga u propisanim dozama i izbjegavati prekid terapije bez konzultacija s medicinskim osobljem, kako bi se izbjegao razvoj otpornosti bakterija na antibiotik i kako bi liječenje bilo što uspješnije. Pacijenti bi trebali biti obaviješteni o važnosti uzimanja Nitrofurantoina s hranom ili mlijekom kako bi se povećala njegova apsorpcija i smanjila mogućnost želučanih smetnji.

Mogući nuspojave i kontraindikacije pri upotrebi Nitrofurantoina

Iako je Nitrofurantoin učinkovit u liječenju infekcija mokraćnog sustava, poput mnogih drugih lijekova, može uzrokovati nuspojave kod nekih pacijenata. Najčešće nuspojave uključuju gastrointestinalne probleme kao što su mučnina, povraćanje i dijareja. Neki pacijenti mogu doživjeti i glavobolje ili vrtoglavicu. Rjeđe, ali potencijalno ozbiljne nuspojave uključuju promjene u boji urina, osip na koži, svrab ili teške alergijske reakcije.

Kontraindikacije za uporabu Nitrofurantoina uključuju pacijente s teškom bubrežnom insuficijencijom, jer lijek se mora izlučivati putem bubrega. Također, lijek nije preporučljiv za upotrebu tijekom zadnjeg trimestra trudnoće, za vrijeme poroda ili kod dojenčadi mlađe od jednog mjeseca zbog rizika od hemolitičke anemije kod bebe. Osobe koje pate od nedostatka enzima G6PD također bi trebale izbjegavati ovaj lijek s obzirom na povećani rizik od hemolize.

Osim nuspojava i kontraindikacija, važno je naglasiti da dugotrajna uporaba Nitrofurantoina može dovesti do razvoja periferne neuropatije, posebno kod pacijenata s postojećim stanjima kao što su dijabetes ili bubrežni poremećaji. Stoga je ključno da liječnici prilikom propisivanja ovog lijeka temeljito procijene pacijentovu povijest bolesti i trenutno stanje.

Kako bi se smanjio rizik od nuspojava, pacijenti bi trebali biti upozoreni da uzimaju Nitrofurantoin s hranom ili mlijekom, kao i da obavijeste svog liječnika o bilo kakvim neuobičajenim simptomima koji bi se mogli pojaviti tijekom liječenja. Pravovremeno prepoznavanje i rješavanje nuspojava može pomoći u smanjenju rizika od dugoročnih šteta i osigurati uspješan ishod terapije.

Usporedba Nitrofurantoina s drugim antibioticima u terapiji bakterijskih infekcija

Pri usporedbi Nitrofurantoina s drugim antibioticima koji se koriste u terapiji bakterijskih infekcija mokraćnog sustava, važno je razmotriti nekoliko ključnih faktora kao što su spektar djelovanja, učestalost nuspojava, rizik od razvoja bakterijske rezistencije, kao i specifične indikacije i kontraindikacije. Nitrofurantoin se ističe svojim učinkom na najčešće uzročnike nekompliciranih infekcija, poput E. coli, dok je za razliku od njega, primjerice, trimetoprim-sulfametoksazol (cotrimoxazole) širi spektar antibiotika koji se također koristi za liječenje urinarnih infekcija, ali s većim rizikom od alergijskih reakcija.

Kada govorimo o fluorokinolonima, kao što su ciprofloksacin i levofloksacin, oni su moćni antibiotici s širokim spektrom djelovanja, no zbog potencijalno ozbiljnih nuspojava i brige za povećanu rezistenciju, obično se zadržavaju za kompliciranije slučajeve ili kada drugi antibiotici nisu učinkoviti.

S druge strane, Nitrofurantoin se smatra sigurnijom opcijom za dugotrajnu profilaktičku upotrebu zbog niže stope indukcije rezistencije kod bakterija i manjeg rizika od sistemskih nuspojava.

Za pacijente alergične na penicilin, Nitrofurantoin predstavlja korisnu alternativu antibioticima kao što su amoksicilin ili amoksicilin-klavulanska kiselina, koji su česti izbor za liječenje urinarnih infekcija, ali nisu pogodni za tu skupinu pacijenata. Također, s obzirom na nisku razinu apsorpcije u crijevima, Nitrofurantoin ima prednost u očuvanju crijevne flore, što smanjuje rizik od nastanka proljeva uzrokovanog Clostridium difficile, uobičajene komplikacije nakon terapije širokospektralnim antibioticima.

Dok Nitrofurantoin ostaje vrlo djelotvoran za specifične indikacije, važno je da liječnici prilagode izbor antibiotika individualnim potrebama pacijenta uzimajući u obzir potencijalne koristi i rizike. Uz to, racionalno korištenje antibiotika ključno je za sprječavanje razvoja rezistencije, a Nitrofurantoin u tom smislu igra važnu ulogu kao dio strategije očuvanja učinkovitosti antimikrobnih lijekova u liječenju uroinfekcija.

proizvoda u košarici:
Nema proizvoda u košarici

IZABRALI STE OVE PROIZVODE:

POKLON: Za vas je dostava besplatna!

Ukupan iznos narudžbe: